Vanschagen Architecten – Renovatie van Rembrandtflats in Lisse
Copyright: Vanschagen Architecten
Vanschagen Architecten – Renovatie van Rembrandtflats in Lisse
Copyright: Vanschagen Architecten
Vanschagen Architecten – Renovatie van Ganskuijlbuurt in Amersfoort
Copyright: Vanschagen Architecten
Vanschagen Architecten – Renovatie van Ganskuijlbuurt in Amersfoort
Copyright: Vanschagen Architecten
Ibelings van Tilburg Architecten – Renovatie van Gentiaanbuurt in Amsterdam
Copyright: Petra Appelhof
Ibelings van Tilburg Architecten – Renovatie van Gentiaanbuurt in Amsterdam
Copyright: Petra Appelhof
BureauVanEig – Renovatie van portiekflats aan Sportparklaan in Weesp
Copyright: Sebastian van Damme
BureauVanEig – Renovatie van portiekflats aan Sportparklaan in Weesp
Copyright: Sebastian van Damme
BureauVanEig – Renovatie van galerijflats aan de Koelmalaan in Alkmaar
Copyright: Allard van Hoek
BureauVanEig – Renovatie van galerijflats aan de Koelmalaan in Alkmaar
Copyright: Allard van Hoek
Atelier Kempe Thill – Renovatie van galerijflats in de wijk Rozemaai in Antwerpen
Copyright: Ulrich Schwartz
Atelier Kempe Thill – Renovatie van galerijflats in de wijk Rozemaai in Antwerpen
Copyright: Ulrich Schwartz
Superuse Studios – Circulaire renovatie van sociale woningbouw aan Wolphaertstraat in Rotterdam
Copyright: Superuse Studios
Superuse Studios – Circulaire renovatie van sociale woningbouw aan Wolphaertstraat in Rotterdam
Copyright: Superuse Studios
Superuse Studios – Circulaire transformatie van voormalig buurthuis tot sociale woningbouw in 's Hertogenbosch
Copyright: Superuse Studios
Superuse Studios – Circulaire transformatie van voormalig buurthuis tot sociale woningbouw in 's Hertogenbosch
Copyright: Superuse Studios
Vanschagen Architecten – Renovatie van Rembrandtflats in Lisse
Copyright: Vanschagen Architecten
Vanschagen Architecten – Renovatie van Rembrandtflats in Lisse
Copyright: Vanschagen Architecten
Vanschagen Architecten – Renovatie van Ganskuijlbuurt in Amersfoort
Copyright: Vanschagen Architecten
Vanschagen Architecten – Renovatie van Ganskuijlbuurt in Amersfoort
Copyright: Vanschagen Architecten
Ibelings van Tilburg Architecten – Renovatie van Gentiaanbuurt in Amsterdam
Copyright: Petra Appelhof
Ibelings van Tilburg Architecten – Renovatie van Gentiaanbuurt in Amsterdam
Copyright: Petra Appelhof
BureauVanEig – Renovatie van portiekflats aan Sportparklaan in Weesp
Copyright: Sebastian van Damme
BureauVanEig – Renovatie van portiekflats aan Sportparklaan in Weesp
Copyright: Sebastian van Damme
BureauVanEig – Renovatie van galerijflats aan de Koelmalaan in Alkmaar
Copyright: Allard van Hoek
BureauVanEig – Renovatie van galerijflats aan de Koelmalaan in Alkmaar
Copyright: Allard van Hoek
Atelier Kempe Thill – Renovatie van galerijflats in de wijk Rozemaai in Antwerpen
Copyright: Ulrich Schwartz
Atelier Kempe Thill – Renovatie van galerijflats in de wijk Rozemaai in Antwerpen
Copyright: Ulrich Schwartz
Superuse Studios – Circulaire renovatie van sociale woningbouw aan Wolphaertstraat in Rotterdam
Copyright: Superuse Studios
Superuse Studios – Circulaire renovatie van sociale woningbouw aan Wolphaertstraat in Rotterdam
Copyright: Superuse Studios
Superuse Studios – Circulaire transformatie van voormalig buurthuis tot sociale woningbouw in 's Hertogenbosch
Copyright: Superuse Studios
Superuse Studios – Circulaire transformatie van voormalig buurthuis tot sociale woningbouw in 's Hertogenbosch
Copyright: Superuse Studios

Architectenweb symposium: renovatie van sociale woningbouw

26 februari, 15:30
Op maandagmiddag 8 april 2024 organiseren Architectenweb, MORE Architecture en Pakhuis de Zwijger een symposium rond de renovatie van sociale woningbouw. Hoe kan de bestaande bebouwing worden verduurzaamd en beter worden ingedeeld, en hoe kan de woonkwaliteit hiervan een impuls krijgen? Sprekers zijn onder anderen Marjolein van Eig (BureauVanEig), Hans Meijer (Vanschagen Architecten) en Oliver Thill (Atelier Kempe Thill).

De sloopkogel heeft de afgelopen jaren flink huisgehouden in Nederland. In het kader van de binnenstedelijke woningbouwopgave vinden in talloze gemeente zogenaamde ‘sloop-nieuwbouw’ projecten plaats. In veel gevallen gaat het hier om complexen met sociale woningbouw die worden vervangen door nieuwbouw. Een significant deel van de de naoorlogse woningbouw is inmiddels vervangen.

Sloop is vanuit cultuurhistorisch oogpunt vaak onwenselijk: op veel plekken worden stukken van het stedelijk weefsel ‘uitgegumd’. Maar ook vanuit sociaal perspectief is sloop van woningbouwcomplexen vaak niet gewenst: bestaande sociale netwerken worden uit elkaar getrokken. Bovendien geeft het platslaan van woningblokken het signaal af dat zittende gemeenschappen er niet toe doen.

Daar komt nu een veranderend perspectief op CO2-uitstoot bij en die laat de afweging tussen ‘renoveren’ en ‘slopen en opnieuw beginnen’ nu vaker uitvallen ten gunste van renovatie. Er gaan steeds meer stemmen op om in basis helemaal niks meer te slopen en alleen als het echt niet anders kan nog te slopen.

Renovatie kent tal van uitdagingen en kansen, en daar willen we op deze middag met elkaar over spreken. Hoe kan bebouwing uit verschillende bouwperioden zo gerenoveerd worden dat deze weer bij de tijd is? Hoe pak je dat aan? Welke uitdagingen moeten daarbij overwonnen worden? Hoe neem je de bewoners hierin mee? En vooral ook: welke kansen biedt het?

Dit is ons tweede symposium over sociale woningbouw. In het drukbezochte symposium ‘Nieuw elan voor sociale woningbouw’ dat we afgelopen najaar in Pakhuis de Zwijger hielden, kwam nieuwbouw aan bod. In dit symposium focussen we nu op de vernieuwing van bestaande sociale woningbouw. Het symposium is gratis toegankelijk en vindt plaats op maandagmiddag 8 april 2024 in de Grote Zaal van Pakhuis de Zwijger.

Programma

13:00u-13:30u – Inloop met koffie en thee

13:30u-15:15u – Lezingen

  • Introductie door Daan Roggeveen (MORE Architecture)
  • Lezing door Tess Broekmans (Urhahn) over het door hen ontwikkelde handelingsperspectief voor de verbetering van naoorlogse wijken;
  • Lezing door Marjolein van Eig (BureauVanEig) over terughoudend en tegelijkertijd strategisch interveniëren in bestaande sociale woningbouw;
  • Lezing door Marc Ibelings (Ibelings van Tilburg) over de succesvolle vernieuwing van de Van der Pekbuurt en Gentiaanbuurt in Amsterdam;
  • Lezing door Hans Meijer (Vanschagen Architecten) over impactvolle renovaties van sociale woningbouw in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam;

15:15u-15:45u – Pauze met koffie en thee

15:45u-17:00u – Lezingen

  • Lezing door Oliver Thill (Atelier Kempe Thill) over de Lacaton Vassal-achtige renovatie van een sociale woningbouwflat in Antwerpen;
  • Lezing door een stadsontwikkelaar Joop ten Brink (Woonin) over het meenemen van bewoners bij renovatie: sociaal renoveren;
  • Lezing door Jeroen Bergsma (Superuse Studios) over hun circulaire renovaties van sociale woningbouw in Rotterdam en Den Haag;
  • Reflectie door Nathalie van Hoeven (Eigen Haard). Marjolein van Eig (BureauVanEig) en Daan Roggeveen (MORE Architecture).

17:00u-18:00u – Netwerkborrel

De middag wordt gemodereerd door Indira van ‘t Klooster (Arcam).

Schrijf je nu gratis in voor het symposium (Pakhuis de Zwijger)

Alle deelnemers aan het evenement zullen ruim van tevoren publiek gemaakt worden, zodat op deze middag effectief nieuwe contacten gelegd kunnen worden. 

Architectenweb symposia
Vanuit Architectenweb worden door het jaar heen verschillende symposia georganiseerd, steeds rond een ander actueel thema. Eerder zijn zo bijvoorbeeld symposia georganiseerd rond het hybride stadsblok, de maakstad en modulair bouwen in hout.

Voor architecten, opdrachtgevers en adviseurs zijn de symposia gratis toegankelijk. Wat betreft de maakindustrie zijn de evenementen exclusief toegankelijk voor de Partners van Architectenweb. Leveranciers in de bouw die de symposia graag willen bijwonen, maar nog geen Partner zijn van Architectenweb, vragen wij contact met ons op te nemen.