Vertiports in Shenzhen
Copyright: MVRDV
Vertiports in Shenzhen
Copyright: MVRDV
Vertiports in Shenzhen
Copyright: MVRDV
Vertiports in Shenzhen
Copyright: MVRDV
Vertiports in Sao Paulo
Copyright: MVRDV
Vertiports om het Coachella Festival beter bereikbaar te maken
Copyright: MVRDV
Vertiports in San Fransisco
Copyright: MVRDV
Vertiports in San Francisco
Copyright: MVRDV
Vertiports in San Francisco
Copyright: MVRDV
Vertiports om Blue Moon Bay beter bereikbaar te maken
Copyright: MVRDV
Vertiports in Los Angelos
Copyright: MVRDV
Vertiports in Los Angelos
Copyright: MVRDV
Vertiports in Jakarta
Copyright: MVRDV
Copyright: MVRDV
Copyright: MVRDV
Copyright: MVRDV
Copyright: MVRDV
Copyright: MVRDV
Vertiports in Shenzhen
Copyright: MVRDV
Vertiports in Shenzhen
Copyright: MVRDV
Vertiports in Shenzhen
Copyright: MVRDV
Vertiports in Shenzhen
Copyright: MVRDV
Vertiports in Sao Paulo
Copyright: MVRDV
Vertiports om het Coachella Festival beter bereikbaar te maken
Copyright: MVRDV
Vertiports in San Fransisco
Copyright: MVRDV
Vertiports in San Francisco
Copyright: MVRDV
Vertiports in San Francisco
Copyright: MVRDV
Vertiports om Blue Moon Bay beter bereikbaar te maken
Copyright: MVRDV
Vertiports in Los Angelos
Copyright: MVRDV
Vertiports in Los Angelos
Copyright: MVRDV
Vertiports in Jakarta
Copyright: MVRDV
Copyright: MVRDV
Copyright: MVRDV
Copyright: MVRDV
Copyright: MVRDV
Copyright: MVRDV

MVRDV ziet ruimte voor 'vertiports' in stedelijke gebieden voor kleinschalige luchtmobiliteit

28 februari 2020, 14:20
De technische mogelijkheden zijn er om ons met vliegende voertuigen in de stad te verplaatsen, maar hoe zou die luchtmobiliteit er idealiter uit moeten komen te zien? Welke protocollen zijn wenselijk om veiligheid te garanderen en geluidsoverlast te vermijden? MVRDV onderzocht de toekomst van luchtmobiliteit, samen met Airbus Urban Mobility, Bauhaus Luftfahrt, ETH Zürich en Systra.

Centrale vraag is hoe luchtmobiliteit onze stedelijke omgeving zou kunnen beïnvloeden en – door slimme integratie met bestaande vervoerssystemen op de grond – in meerdere opzichten verbeteren.

Airbus Urban Mobility is met dank aan de on demand helikopterdienst Voom voorloper op het gebied van vervoer per lucht. Het bedrijf bestudeert verschillende strategische ontwikkelingsscenario’s. De afgelopen twee jaar werkte MVRDV samen met Airbus aan een onderzoek naar luchtmobiliteit, en dan specifiek naar hoe vervoer per lucht steden kan transformeren tot stedelijke regio's.

Hierbij is gekeken naar een zorgvuldige introductie van luchtvervoer in steden, zonder deze op korte of lange termijn te ontwrichten. In de studie ligt de nadruk op het verbinden van nog niet goed ontsloten gebieden via luchtmobiliteit en op hoe het een laagdrempelig en inclusief vervoerssysteem kan opleveren waarvan zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren.

Het onderzoek laat zien dat de landingsplaatsen, de zogeheten vertiports, van doorslaggevend belang zijn; deze kunnen zorgen dat luchtmobiliteit met bestaand en toekomstig vervoer op de grond wordt geïntegreerd. Vertiports kunnen relatief eenvoudig worden aangepast aan de locatie door ze als het ware ‘in te pluggen’ in de bestaande stedelijke infrastructuur, ze zijn flexibel wat vorm en grootte betreft.

Omdat landingsplaatsen relatief weinig plek innemen (er zijn geen sporen, tunnels of wegen nodig) kan er dankzij vertiports worden bespaard op energie, natuurlijke hulpbronnen en land. De vertiports zijn dynamische knooppunten van duurzame energie, data en publieke voorzieningen. Ze kunnen ervoor zorgen dat vervoer per lucht ecologisch verantwoord is en een bijdrage levert aan de lokale energie- en data-infrastructuur.

De ontwikkeling van transitpunten vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Via deze mobiliteitshubs worden de verbindingen per lucht geïntegreerd met andere vervoersmogelijkheden. Op die manier kan vervoer op maat worden gecreëerd. In weinig ontwikkelde gebieden kunnen transitpunten bijdragen aan onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen of ze omvormen tot broedplaatsen voor bedrijvigheid. In gebieden die door wegen of spoorwegen worden onderbroken, kan een transitpunt de brug vormen die deze gebieden met elkaar verbindt.

Naar een werkelijk driedimensionale stad
"Naarmate steden dichter worden bebouwd en technologieën worden verbeterd, komt de echte driedimensionale stad met vliegende voertuigen steeds dichterbij. Mobiliteit bevindt zich in dit systeem bij wijze van spreken op mijn balkon," zegt Winy Maas, architect en mede-oprichter van MVRDV. "Om deze toekomst bereikbaar te maken, moeten we nu een flink aantal kleinere stappen zetten. De verdienste van Airbus is dat het bedrijf hier goed over nadenkt, op een constructieve manier die het mogelijk maakt de komende tijd verder te bewegen in de richting van luchtmobiliteit."

Op dit moment zal vervoer per lucht de bestaande vervoersinfrastructuur nog niet kunnen vervangen. Luchtmobiliteit wordt momenteel vooral ingezet voor de zakelijke markt, om zakencentra en luchthavens met elkaar te verbinden. Als de technologie verder wordt ontwikkeld en er een volwassen netwerk van vertiports wordt geïmplementeerd, is er meer mogelijk. Een ambulancedienst in drukke metropolen in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld. Luchtvervoer kan ook achtergebleven stadswijken en lastig te bereiken buitengebieden met elkaar verbinden, met als voordeel dat de responstijd bij een noodsituatie enorm wordt verkort. Luchtmobiliteit kan kortom een waardevolle aanvulling vormen op het huidige mobiliteitssysteem, zonder dat er extra infrastructuur voor hoeft worden aangelegd.

Om te laten zien wat luchtmobiliteit in de toekomst kan betekenen, ontwikkelden MVRDV en Airbus een aantal scenario's voor verschillende steden over de hele wereld. De onderzoeksresultaten zijn ook vertaald in de tentoonstelling The City and the Sky Above van MVRDV, Airbus en videocollectief Squint/Opera, die momenteel te zien is in Shenzhen.