Abonneer je nu op onze nieuwsbrieven!
Abonneren
Nee, bedankt
Ja, denk met me mee rond de
materialisering van mijn project
Copyright: Urtimud.89 / Pexels
Copyright: Urtimud.89 / Pexels

Met nieuwe natuur wil EU extra CO2 afvangen

11 november 2022, 15:10
De Europese klimaatdoelen kunnen waarschijnlijk worden aangescherpt. De EU is het eens geworden over maatregelen om CO2 op te vangen in bijvoorbeeld bossen en moerassen. Daardoor zou de unie de CO2-uitstoot in 2030 niet met 55, maar met bijna 57 procent kunnen verminderen. Het akkoord "helpt de deur te openen naar een hoger klimaatdoel", zegt klimaatman Frans Timmermans van de Europese Commissie.

De EU wil in de strijd tegen klimaatverandering ook de natuur zelf, die veel CO2 kan verwerken en vasthouden, inzetten. Door bomen te planten en veen en moeras nat te houden bijvoorbeeld. Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement hebben nu afgesproken tegen 2030 met zulke maatregelen 310 miljoen ton uit de lucht te halen van het broeikasgas CO2, of een evenredige hoeveelheid aan andere gassen. Er komen afzonderlijke doelen voor elk EU-land waar zij zich aan moeten houden.

Nu moeten landen die bijvoorbeeld CO2 in de atmosfeer brengen door bomen te kappen of weilanden die in veengebieden liggen te ontwateren, dat compenseren met tegenmaatregelen. Het klimaat gaat er zo onder de streep niet op achteruit. Maar vanaf 2026 moet er meer CO2 worden afgevangen dan er vrijkomt.

De afspraken zijn volgens Timmermans niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de soortenrijkdom in de natuur. En meer bos en natte natuur helpt om extreem weer op te vangen, memoreert de tweede man van de commissie.

Het akkoord was het laatste dat de EU nog hoopte te sluiten voor de klimaattop in Egypte op zijn eind loopt, om daar als klimaatvoorloper voor de dag te kunnen komen. Afgelopen weken werd de unie het al eens over het uitbannen van benzine- en dieselauto's en over nationale klimaatdoelen voor de lidstaten.

De EU hoopt andere landen op de top zover te krijgen hun klimaatdoelen aan te scherpen. Zelf mikt zij erop voor 2050 per saldo een eind te maken aan de uitstoot van broeikasgassen. Voor 2030 heeft de EU de lat voorlopig gelegd op een vermindering van 55 procent ten opzichte van 1990. Maar er is ruimte om dat op te schroeven zodra het donderdagnacht gesloten akkoord definitief is goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement, stelt Timmermans.

GroenLinkser Bas Eickhout, die namens het parlement onderhandelde, spreekt van "een belangrijke boodschap" voor de klimaattop. "We laten zien dat we beloften daadwerkelijk omzetten in wetten." Hij is vooral blij dat een stel uitzonderingen die EU-landen wilden bedingen zijn ingeperkt.

Timmermans is ook ingenomen met het "preciezere toezicht" op de nieuwe doelen en regels. Klimaatactivisten maken zich nog wel zorgen over de ondoorzichtigheid van de doelen en regels. En over de rek die erin zit voor lidstaten om tegenwind later of anders te kunnen goedmaken.

Bron: ANP