Abonneer je nu op onze nieuwsbrieven!
Abonneren
Nee, bedankt
Ja, denk met me mee rond de
materialisering van mijn project

Raad van State acht 25 kilometer voor stikstofberekening voldoende

5 april 2023, 13:54
De Raad van State vindt de berekening van de stikstofneerslag voor een individueel project tot 25 kilometer in de omtrek van dat project aanvaardbaar. Dat betekent dat het nieuwste rekenmodel van het kabinet, dat verplicht gebruikt moet worden om de stikstofneerslag van een project te berekenen, in stand kan blijven. Vergunningen die op grond van dit model al zijn afgegeven kunnen in stand blijven en voor nieuwe vergunningaanvragen mag de Aerius Calculator, zoals het rekenmodel heet, gebruikt worden.

De Raad van State deed woensdag een tussenuitspraak in de zaak van de doortrekking van de snelweg A15 naar de A12 bij Arnhem. Zes bezwaarmakers vonden de grens van 25 kilometer voor de stikstofuitstoot te laag, omdat stikstof volgens hen over een veel groter gebied neerslaat. Maar de raad meent dat aan elk rekenmodel een grens zit waarbuiten geen wetenschappelijk betrouwbare uitspraken meer gedaan kunnen worden.

De zaak van de aanleg van 12 kilometer snelweg in Gelderland is de eerste waarin de grens voor stikstofneerslag in de omtrek van een project is getoetst. De uitspraak van de raad is daarom van groot belang voor alle projecten waarvoor een natuurvergunning nodig is.

25 kilometer grens voor betrouwbare berekeningen
De minister van Infrastructuur heeft met onderzoeken van onder meer het RIVM en TNO overtuigend aangetoond dat 25 kilometer de grens is voor betrouwbare berekeningen, aldus de hoogste bestuursrechter. Het Europese natuurbeschermingsrecht vereist de beste wetenschappelijke kennis voor de negatieve gevolgen van stikstof op beschermde natuur.

Het rekenmodel met de grens van 25 kilometer vormt de beste wetenschappelijke kennis, oordeelt de Raad van State. De minister hanteerde eerst een grens van 5 kilometer voor stikstofneerslag, maar moest dat beter motiveren. Toen besloot het kabinet de grens op te rekken naar 25 kilometer en dat blijkt nu dus voldoende. Het verplichte rekenmodel met de 25 kilometergrens is in 2022 ingevoerd.

De hoogste bestuursrechter benadrukt dat de stikstofneerslag op beschermde natuur buiten die 25 kilometer wel degelijk relevant is. Maar die neerslag maakt deel uit van de totale stikstofbelasting in Nederland en kan niet toegerekend worden aan een individueel project. De overheid moet maatregelen nemen om verslechtering van de natuur door stikstofuitstoot in het hele land tegen te gaan. Of die maatregelen voldoende zullen blijken, kan niet beoordeeld worden aan de hand van een individuele zaak zoals een tracébesluit of een plaatselijke natuurvergunning, stelt de raad.

‘Lichtpuntje’
De bouwsector viert de nieuwe stikstofuitspraak van de RvS als een ‘lichtpuntje in het slepende stikstofdossier’. “Dit betekent dat hiermee na jaren wachten aangetoond is wat wél kan”, oordeelt voorzitter Arno Visser van brancheorganisatie Bouwend Nederland.

“Lopende en nieuwe bouwprojecten hoeven door de uitspraak geen nieuwe vertraging op te lopen”, vervolgt Visser in een eerste reactie op de uitspraak. Bouwbedrijven zijn ook opgelucht dat het rekenmodel voor de stikstofimpact van projecten niet aangepast hoeft te worden van de Raad van State.

De stikstofproblemen zijn nog niet voorbij voor de bouwsector, die vreest voor te weinig ruimte om stikstof uit te mogen stoten tijdens de bouw van huizen, kantoorpanden of wegen. Bouwend Nederland roept het kabinet daarom op snel door te pakken om voldoende stikstofruimte vrij te maken voor ‘zowel natuurherstel, bouw als economie’.

Vorige week zorgde een persconferentie van de coalitiepartijen nog voor veel verwarring, omdat CDA-leider Wopke Hoekstra verklaarde de deadline voor de stikstofdoelen vijf jaar op te willen schuiven naar 2035. Premier Mark Rutte zei de beperking van de stikstofuitstoot juist te willen versnellen.

Individuele bouwbedrijven Heijmans en VolkerWessels zeggen de uitspraak van Raad van State nog te bestuderen. Dura Vermeer onthoudt zich van commentaar. Schiphol geeft aan dat de uitspraak in principe goed nieuws is voor de luchthaven. Het vliegveld kocht voor miljoenen euro's stikstofrechten op van boerenbedrijven voor de eigen natuurvergunning, die nu in stand kan blijven.

Bron: ANP