Copyright: Osvaldo Castillo via Pexels
Copyright: Osvaldo Castillo via Pexels

Stikstofdruk voor bedrijven blijft komende tien jaar hoog

4 mei 2020, 13:00
In het kader van het Klimaatakkoord moet de stikstofuitstoot in Nederland nog flink dalen, waaraan alle sectoren een bijdrage zullen moeten leveren, meldt het ING Economisch Bureau. Uit onderzoek van dit bureau blijkt dat krimp van de landbouwsector de Nederlandse economie het minst kost.

De afgelopen decennia zijn er grote reducties in de stikstofuitstoot gerealiseerd, maar sinds 2015 stagneert de daling, stelt het ING Economisch Bureau. “Op weg naar 2030 zal de uitstoot met de Europese doelstelling en mogelijke aanscherping met het advies van de Commissie Remkes nog flink moeten dalen”, aldus het bureau.

Structurele oplossing nodig
Nederland behoort tot de regio’s met de sterkste concentraties stikstofuitstoot in Europa. Natuurgebieden lijden daar onder. Weliswaar zette de Raad van State in mei 2019 met het afwijzen van het Programma Aanpak Stikstofbeleid (PAS) een rem op de uitstoot, legt ING Economisch Bureau uit, maar een structurele oplossing is nog steeds noodzakelijk.

De stikstofuitstoot in Nederland ligt nog ruim boven de Europese norm. “En dan is het voor de Nederlandse depositie nog gunstig dat er vier keer zoveel stikstof naar het buitenland waait dan er uit het buitenland in Nederland neerslaat”, schrijft het bureau.

De uitstoot zal nog zo’n 20% moeten dalen ten opzichte van 2018 – toen de totale uitstoot in Nederland circa 181 kiloton bedroeg – om te voldoen aan de Europese stikstofnorm. Innovatie is cruciaal en biedt de mogelijkheid om internationaal voorop te lopen, maar of dat voldoende oplevert is volgens het ING Economisch Bureau onzeker.

Uitstoot versus inkomsten
“Economisch gezien is het dan interessant wat we aan de uitstoot verdienen”, stelt het bureau. “De landbouw stoot met 8 gram per euro toegevoegde waarde dan verreweg het meeste uit. Op de tweede en derde plaats volgen de chemische industrie en de energiesector met respectievelijk 2 en 1 gram per verdiende euro, zo constateert het economisch bureau op basis van eigen onderzoek.

De bouwsector staat op de vijfde plaats, met een uitstoot van 0,5 gram per euro. De stikstofdruk voor bedrijven blijft de komende tien jaar hoog, maar “stikstof terugdringen door productiebeperking in de landbouw kost daarmee macro-economisch gezien het minst”, zegt Rico Luman, sectoreconoom van ING Economisch Bureau.