Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Arna Mackic, International Centre for Architectural Disaster
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Lesia Topolnyk, No Innocent Landscape
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Dividual, Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn
Studio KIWI, Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion
Copyright: Aad Hoogendoorn

Tentoonstelling finalisten Prix de Rome 2022 geopend

17 november 2022, 16:54
In Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam is donderdag de tentoonstelling Prix de Rome Architectuur 2022 - ‘Healing Sites’ geopend. In de expositie zijn de inzendingen van de vier finalisten voor de prestigieuze prijs te zien. Zij maakten een plan voor een zelfgekozen locatie die te maken heeft met een maatschappelijk trauma.

Finalist Arna Mackic koos het gebouw in Den Haag waarin tot en met 2017 het Joegoslavië-tribunaal was gehuisvest. Lesia Topolnyk nam als onderwerp het Oekraïense mijnbouwdorp Hrabove, dat in 2014 wereldnieuws werd toen passagiersvlucht MH17 er werd neergeschoten.

Dividual (Andrea Bit en Maciej Wieczorkowski) maakte een plan voor het terrein van de onvrije Kolonie van Weldadigheid in Veenhuizen waar wezen, kansarme gezinnen en bedelaars met landarbeid werden ‘opgevoed’. Studio KIWI (Kim Kool en Willemijn van Manen) richtte zich op kantoren waar de Belastingdienst tienduizenden Nederlanders dupeerde met terugvorderingen die in strijd waren met de grondbeginselen van de rechtsstaat.

Beladen geschiedenis
Met hun inzending reflecteren de genomineerden op de beladen geschiedenis van deze plekken, het helende potentieel van ruimtelijk ontwerp en de rol die zij als architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen vervullen in de samenleving. Ze proberen te werken op een manier die de door hun gekozen locaties herstelt, ondanks - of dankzij - een heftige nalatenschap, meldt HNI.

Ook zijn er in de tentoonstelling van alle genomineerden video’s te zien. Deze tonen het proces dat de genomineerden doorliepen om tot hun Prix de Rome-inzending te komen. Zico Lopes van het Rotterdamse bureau Spatial Codes is ruimtelijk ontwerper van de tentoonstelling. Ontwerpers Alex Clay en Karin van den Brandt van het bureau Lesley Moore hebben het grafisch ontwerp verzorgd. Een begeleidende publicatie wordt uitgegeven door Jap Sam Books.

Prijsuitreiking op 1 december
De tentoonstelling in HNI loopt door tot en met 9 april volgend jaar. De winnaar van de Prix de Rome Architectuur 2022, bestaande uit een geldbedrag van 40.000 euro en een residency naar keuze, wordt op donderdag 1 december bekendgemaakt. De prijs wordt om de vier jaar uitgereikt. De vorige keer, in 2018, was architect Alessandra Covini de winnares.

Omschrijving van de plannen (teksten aangeleverd door HNI)

International Centre for Architectural Disaster - Arna Mackic
In het Haagse gebouw waar het Joegoslaviëtribunaal tot en met 2017 mensenrechtenschendingen in voormalig Joegoslavië behandelde, richt Arna Mackic een openbaar centrum in voor het collectieve herstel van bouwkundige rampen, de architectural disasters uit de titel. De architectuur wordt er ter verantwoording geroepen voor menselijke en ecologische relaties die door bouwkundig ingrijpen zijn vernietigd of ontwricht.

Het ontwerp van Mackic gaat een confrontatie aan met het oorspronkelijke gebouw dat Ad van der Steur in 1953 ontwierp, maar verzoent zich er ook mee. Er zijn gemeenschappelijke bemiddelingsruimten waar slachtoffers van ontworpen tegenslagen van zich kunnen laten horen en je vindt er werkplekken waar architecten ideeën en inzichten kunnen uitwisselen met andere vakgebieden. Deze alternatieve voorstellen voor het vormgeven van de gebouwde leefomgeving bieden nieuwe toekomstperspectieven aan alle betrokkenen. Zonder de hele beroepsgroep te veroordelen of individuele ontwerpers bepaalde waarheden op te leggen, wordt er in het centrum gewerkt aan architectuur als een constructieve discipline die ertoe in staat is om (kritisch) op zichzelf te reflecteren.

No Innocent Landscape - Lesia Topolnyk
In het Oekraïense mijnbouwdorp Hrabove, dat wereldnieuws werd toen passagiersvlucht MH17 er in 2014 werd neergeschoten, laat Lesia Topolnyk zien hoe ruimtelijk ontwerp kan helpen om ingrijpende gebeurtenissen inzichtelijk te maken en hun gevolgen te helpen herstellen. Het landschap dat het decor vormt is zelf nooit helemaal onschuldig, er is No Innocent Landscape, stelt ze vast. Je kunt de gelaagdheid van landschappen lezen met behulp van een ‘vergrootglas’ zoals het moment dat pro-Russische separatisten het vliegtuig neerhaalden en alle 298 inzittenden omkwamen. Dan doorzie je het gecompliceerde samenspel van wereldwijde en lokale geschiedenissen, in dit geval van de aanslag zelf tot aan de illegale mijnbouwactiviteiten in de regio. Architectuur bemiddelt daarbij: met vertel- en bouwtechnieken onthult het ontwerp wat eerder verzwegen werd. Volgens Topolnyk kan een zinnige wederopbouw pas plaatsvinden op basis van zo’n deconstructie.

Celebrating the unproductive: Spaces, structures and rituals of empowerment - Dividual
Op het terrein van de onvrije ‘Kolonie van Weldadigheid’ in Veenhuizen (Drenthe) waar wezen, kansarme gezinnen en bedelaars met landarbeid werden ‘opgevoed’, legt Dividual een strook aan ter ere van the unproductive, het onproductieve, onrendabele of nutteloze. Andrea Bit en Maciej Wieczorkowski vieren nutteloosheid op de site van een negentiende-eeuws sociaal experiment. Tegenover het harde werk dat de elite destijds aan wezen, daklozen en bedelaars oplegde om hun individuele karakters te verbeteren, stelt Dividual nu de gemeenschappelijke betekenis van werken en een alternatieve invulling van ‘algemeen nut’.

Wanneer je landschapsarchitectuur in dienst van de gemeenschap stelt, zeggen zij, verandert dat zowel het ontwerp als de ontwerper. Er ontstaat ruimte voor de culturele, materiële en natuurlijke hulpbronnen waaraan het collectief behoefte heeft. De diagonale strook die van elke productiviteit is uitgesloten verwildert in dit ontwerpvoorstel langzamerhand, terwijl het landschap eromheen transformeert tot een hyperefficiënt stelsel dat water, voedsel, elektriciteit en water genereert.

Grounds of [in]Justice: Healing trust and building compassion - Studio KIWI
In de kantoren waar de Belastingdienst tienduizenden Nederlanders dupeerde met terugvorderingen die in strijd waren met de grondbeginselen van de rechtsstaat, wil Studio KIWI juist nieuwe rechtsgronden, of grounds of justice, aanleggen. Het ontwerpbureau maakt van gebouwen waar het vertrouwen in de overheid een dieptepunt bereikte sites waar gewerkt kan worden aan de wederopbouw van vertrouwen en mededogen. Op elk van de locaties doen Kim Kool en Willemijn van Manen een ruimtelijke ingreep die correspondeert met een stap in het herstelproces. Zo richten ze plekken in voor woede en boetedoening, maar ook voor gesprek, herdenking en uitwisseling van verhalen. De ingrepen zijn toegespitst op de locaties zelf. Wat was er al en wat is er nog nodig om een impactvolle omgeving te creëren? Met Grounds of [in]Justice willen zij helen wat er beschadigd is én de kans verkleinen dat het opnieuw gebeurt.

Andere nieuwsberichten

Betaalbare stadswoningen op oude ‘Harley-locatie’ in Breda

Gisteren, 11:18

Rijksvastgoedbedrijf start aanbesteding voor bouw boekenmagazijn Koninklijke Bibliotheek

Gisteren, 10:40

Rob Moritz treedt terug als directeur 19 het atelier

20 februari, 3:55

Eerste editie van Tilburg Architectuurprijs gelanceerd

20 februari, 2:39

Recordomzet voor Arcadis, een derde meer winst

2 uur geleden

Twee doden en twee gewonden door ongeluk bij brug in aanbouw Lochem

Gisteren, 13:27

Onderzoekers waarschuwen voor groot woningtekort in Duitsland

Gisteren, 11:43

'Huizen aanpassen aan klimaatverandering maakt wonen veel duurder'

Gisteren, 09:29

Toezichthouder wil meer oog voor veiligheid bij energietransitie

20 februari, 3:20

Rijk houdt informatiesessies over bouw nieuwe kerncentrales

20 februari, 9:39
Ronnie WeessiesRedacteur
KUBUS | Specialist in BIM-software
SAPA
Reynaers Aluminium Nederland
Jansen
SAB-profiel bv
Aliplast Aluminium Systems
Hagemeister GmbH & Co. KG
ALUCOBOND®
Tarkett BV
Kawneer
Grohe Nederland B.V.
Malaysian Timber Council
OCS | Office Cabling Systems
Swisspearl Nederland
Forster Nederland N.V.
VELUX Commercial
Sempergreen
EeStairs | Design trappen - Balustrade - Ontwerp en constructie
Aluprof Nederland BV
Intal BV
Cosentino The Netherlands B.V.
QbiQ Wall Systems
Forbo Flooring
Schüco Nederland BV
AGC Nederland Holding B.V.
Cedral
Sto Isoned bv
Triflex bv
Gorter Luiken BV
Foreco Houtproducten
Wienerberger B.V.
Knauf Insulation
Zoontjens
DUCO Ventilation & Sun Control
IsoBouw Systems bv
Mview+
Rockfon (ROCKWOOL B.V.)
Gira Nederland B.V.
GEZE Benelux  B.V.
Renson
Metaglas Groep
ABB | Busch-Jaeger
Jung | Hateha B.V.
Knauf Ceiling Solutions B.V.
Saint-Gobain Building Glass Benelux
objectflor
Boon Edam Nederland B.V.
Hunter Douglas Architectural
Forbo Eurocol Nederland B.V.
EQUITONE gevelpanelen
Plastica Groep
Holonite B.V.
FALK®
Alsecco
Tata Steel Colorcoat®
© 2002 - 2024 Architectenweb BV / Voorwaarden / Privacy / Disclaimer / Sitemap
Annuleren
OK
Sluiten
Doorgaan
Inloggen
Maak een gratis persoonlijk account aan