Met de renovatie van De Meppel is Den Haag Zuidwest een levendige campus rijker.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Dit jonge rijksmonument is nu van de sloop gered en blijft behouden voor Den Haag Zuidwest.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
In de gevel zijn de kleuren gebaseerd op uitgebreid kleurhistorisch onderzoek.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Later toegevoegde ventilatieroosters zijn verwijderd, en er is een nieuwe zonwering toegepast.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Door het hele gebouw vertellen 'littekens van gebruik' het levensverhaal van De Meppel.
Copyright: Bureau Kroner architecten
Kloppend hart van de school is nog steeds het grote atrium.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
In het atrium is de oorspronkelijke mozaïekvloer van kunstenaar Marius de Leeuw weer in ere hersteld
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Voor het gehele gebouw is een kleurconcept doorgevoerd op basis van kleurhistorisch onderzoek.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Bij toevoegingen, zoals de keukens, is gekeken naar de originele ontwerpprincipes ‘zicht en licht'.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
De toegevoegde wanden zijn op een afwijkende manier vormgegeven en gematerialiseerd.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Karakteristieke elementen, zoals de muurschildering van Marius de Leeuw, zijn in ere hersteld.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Toevoegingen zijn subtiel doorgevoerd, zoals de verhoging van de trapleuning.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Installaties in de gangen versterken de oorspronkelijke architectuur van het gebouw.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
De Meppel voldoet nu aan de normen voor Frisse Scholen B én heeft het energielabel A+ (voorheen G).
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Juist voor de De Meppel bieden de opzet en ruimtelijkheid van het gebouw een prachtig en ruim kader.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Grote lokalen en transparante wanden bieden ongekende mogelijkheden voor deze nieuwe campus.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Plattegrond begane grond.
Copyright: Bureau Kroner architecten
Samen met docenten en teamleiders is gewerkt aan een slimme organisatie van het programma.
Copyright: Bureau Kroner architecten
Met de renovatie van De Meppel is Den Haag Zuidwest een levendige campus rijker.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Dit jonge rijksmonument is nu van de sloop gered en blijft behouden voor Den Haag Zuidwest.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
In de gevel zijn de kleuren gebaseerd op uitgebreid kleurhistorisch onderzoek.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Later toegevoegde ventilatieroosters zijn verwijderd, en er is een nieuwe zonwering toegepast.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Door het hele gebouw vertellen 'littekens van gebruik' het levensverhaal van De Meppel.
Copyright: Bureau Kroner architecten
Kloppend hart van de school is nog steeds het grote atrium.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
In het atrium is de oorspronkelijke mozaïekvloer van kunstenaar Marius de Leeuw weer in ere hersteld
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Voor het gehele gebouw is een kleurconcept doorgevoerd op basis van kleurhistorisch onderzoek.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Bij toevoegingen, zoals de keukens, is gekeken naar de originele ontwerpprincipes ‘zicht en licht'.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
De toegevoegde wanden zijn op een afwijkende manier vormgegeven en gematerialiseerd.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Karakteristieke elementen, zoals de muurschildering van Marius de Leeuw, zijn in ere hersteld.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Toevoegingen zijn subtiel doorgevoerd, zoals de verhoging van de trapleuning.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Installaties in de gangen versterken de oorspronkelijke architectuur van het gebouw.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
De Meppel voldoet nu aan de normen voor Frisse Scholen B én heeft het energielabel A+ (voorheen G).
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Juist voor de De Meppel bieden de opzet en ruimtelijkheid van het gebouw een prachtig en ruim kader.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Grote lokalen en transparante wanden bieden ongekende mogelijkheden voor deze nieuwe campus.
Copyright: Teo Krijgsman / Bureau Kroner architecten
Plattegrond begane grond.
Copyright: Bureau Kroner architecten
Samen met docenten en teamleiders is gewerkt aan een slimme organisatie van het programma.
Copyright: Bureau Kroner architecten

Tweede leven voor monumentale school De Meppel

12 juni
In Den Haag Zuidwest heeft Bureau Kroner nieuw leven geblazen in een leegstaand schoolgebouw, een jong rijksmonument uit 1960. Het karakteristieke gebouw biedt nu onderdak aan De Meppel, een levendige campus van praktische opleidingen van het ROC Mondriaan, die verrassend goed gebruik kunnen maken van de ruimte die het gebouw biedt.

De voormalige R.K. Technische school St. Paulus aan de Meppelweg is eind jaren vijftig gebouwd naar ontwerp van de architecten Molenaar en Sips. Met de kenmerkende ritmische gevelindeling, sierbetonnen elementen en geïntegreerde kunst is het een typisch voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur in Den Haag Zuidwest.

In eerste instantie deed de school dienst als Lagere Technische School. Later waren hier ook het Haagsch Vakcollege, een kinderdagverblijf, een tweedehands meubelshowroom en het Residentie Orkest tijdelijk gevestigd. De laatste jaren stond het gebouw leeg en het had niet veel gescheeld of de school was gesloopt. Maar dankzij de benoeming tot rijksmonument en de nieuwe invulling door het ROC Mondriaan is het gebouw nu weer verzekerd van een stralende toekomst.

Behouden, terugbrengen en toevoegen
In nauw overleg met Monumentenzorg Den Haag is er op drie niveaus gewerkt aan de renovatie en restauratie van het gebouw. Alles onder een overkoepelende strategie van behouden, terugbrengen en toevoegen.

Zo zijn belangrijke stijlkenmerken en elementen behouden of gerestaureerd. Verloren gewaande puien zijn achter voorzetwanden vandaan gehaald en het tegelwerk is hersteld, waardoor de verborgen schoonheid van het gebouw weer is onthuld.

Nieuwe ingrepen zijn op een gebalanceerde manier vormgegeven met oog voor detail, kleur en sfeer. Soms als duidelijke toevoeging, dan weer bescheiden. Zo zijn de trapleuningen op een verfijnde manier verhoogd en zijn er bij de ramen subtiele doorvalbeveiligingen toegevoegd om te voldoen aan de huidige maatstaven uit het bouwbesluit.

Daarnaast is het gebouw volledig voorzien van nieuwe installaties. Deze zijn bewust in het zicht – aan de plafonds van de verkeersruimtes – geplaatst om de originele structuur van het gebouw weer te tonen en zelfs visueel te versterken.

Duurzaamheid en Frisse School
De grootste ambitie was om het monumentale gebouw te laten voldoen aan de huidige normen voor Frisse Scholen B én te verduurzamen, zonder het oorspronkelijke karakter van de ruimtes en de hoofdstructuur aan te tasten.

Er is gekozen voor verduurzaming van de schil, maar alleen waar dat mogelijk is: al het glas is vervangen door monumentenglas en de daken zijn volledig geïsoleerd. In de gevels is de beton- en metselwerkstructuur juist niet na-geïsoleerd om het bestaande beeld te behouden en het bouwfysische evenwicht niet te verstoren. Voor de benodigde elektra zijn vierhonderd zonnepanelen op het dak geplaatst. De bestaande aansluiting op de stadsverwarming is wel gehandhaafd, maar alleen voor de bijverwarming op koude dagen. Met deze ingrepen is het energielabel van G naar A+ gegaan.

In de school is gezorgd voor een prettig binnenklimaat volgens de normen van Frisse Scholen B. Alle ruimtes worden geventileerd door middel van nieuwe WTW-installaties en gekoeld of verwarmd. Alle lokalen zijn individueel te regelen op temperatuur en luchtverversing. Daarnaast is buitenzonwering geïntegreerd in de oorspronkelijke kozijnen. En de ramen zijn in alle lokalen (weer veilig) te openen dankzij de toegevoegde doorvalbeveiliging.

In de gevel zijn de ventilatieroosters – inclusief tussenkalven – uit de jaren negentig verwijderd, waardoor het glasoppervlak is toegenomen. Ook alle verlaagde plafonds in de lokalen en de gangen zijn weggehaald. Er is bewust gekozen om de hoofdkanalen in de verkeersruimtes te plaatsen. Hierdoor konden de plafonds van de lokalen tussen de balkenstructuur worden aangebracht, waardoor de gebouwstructuur weer helemaal in beeld is gekomen en de daglichtinval is toegenomen.

Nauwe samenwerkingen
Binnen de bestaande structuur van het gebouw is – samen met docenten en studenten – gezocht naar een verdeling van praktijk- en theorieruimtes die de onderlinge kruisbestuiving bevordert én flexibiliteit geeft voor toekomstige programmawisselingen. Zo kan De Meppel goed inspelen op toe- en afnames binnen het leerlingenbestand van de verschillende opleidingen én sluit het nieuwe gebouw daadwerkelijk aan bij de wensen van de gebruikers.

Daarnaast is er voor dit project een nauwe samenwerking tussen architect, aannemer, monumentenzorg en opdrachtgever geweest. Aangezien De Meppel een harde deadline had om vanaf het begin van het schooljaar 2022/2023 in het nieuwe gebouw te starten, moest de totale renovatie (start ontwerp tot aan ingebruikname) in een recordtempo van slechts anderhalf jaar tijd worden uitgevoerd. In het iteratieve en innovatieve proces zijn inventarisatie, ontwerp en bouwkundige (en daarmee ook financiële) beslissingen telkens gelijktijdig genomen. Dat heeft het mogelijk gemaakt om het project binnen het gestelde budget én het gevraagde (zeer korte) tijdsbestek te realiseren.

Levendige campus voor de toekomst
Den Haag Zuidwest is met de komst van De Meppel een levendige campus rijker. Juist deze school, die zich specifiek richt op leerlingen met multiproblematiek – zoals schoolverlaters, oudere leerlingen en statushouders, biedt met de entree-opleidingen een perspectief op een goede opleiding.

Met de opzet van een heuse campus is het voor alle leerlingen mogelijk om weer in te stromen in het reguliere MBO-onderwijs. Iedereen mag op De Meppel deelnemen aan het onderwijs en tussentijds van richting wisselen. Het doel is vooral om leerlingen te enthousiasmeren voor een leerrichting en achterstanden weg te werken. Daar sluit dit gebouw perfect op aan. De oorspronkelijke transparantie is behouden en op veel plaatsen versterkt; dat zorgt voor openheid, contact en oriëntatie op de beroepspraktijk, het hoofddoel van ROC Mondriaan.

Locatie

Stel jezelf kort voor! Dan weet het betreffende bedrijf wie hun brochure gedownload heeft.
Wil je niet bij elke download jouw gegevens in hoeven voeren?
Klik dan hier om in te loggen. Heb je nog geen account? Maak dan hier een gratis account aan.
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Downloaden
Wanneer je brochures downloadt op Architectenweb.nl worden relevante gegevens van jou – zoals jouw naam en e-mailadres – met het betreffende bedrijf gedeeld. Meer hierover lees je in ons privacybeleid.
Wanneer je brochures downloadt op Architectenweb.nl worden relevante gegevens van jou – zoals jouw naam en e-mailadres – met het betreffende bedrijf gedeeld. Meer hierover lees je in ons privacybeleid.
Stel jezelf kort voor! Dan weet het betreffende bedrijf wie hun model gedownload heeft.
Wil je niet bij elke download jouw gegevens in hoeven voeren?
Klik dan hier om in te loggen. Heb je nog geen account? Maak dan hier een gratis account aan.
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Downloaden
Wanneer je modellen downloadt op Architectenweb.nl worden relevante gegevens van jou – zoals jouw naam en e-mailadres – met het betreffende bedrijf gedeeld. Meer hierover lees je in ons privacybeleid.

Neem contact op met Bureau Kroner architecten

Je bent momenteel niet ingelogd. Hierdoor is het alleen mogelijk om meer informatie per e-mail op te vragen. Wil je liever gebeld worden of documentatie per post ontvangen? Klik dan hier om in te loggen.
Heb je nog geen account? Maak dan hier een gratis account aan.
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Opmerkingen
Bij iedere aanvraag worden relevante gegevens van jou gedeeld met het betreffende bedrijf. Meer hierover lees je in ons privacybeleid.
Ja, denk met me mee rond de
materialisering van mijn project

Meer projecten van Bureau Kroner architecten

Bureau Kroner architecten
Bureau Kroner architecten
Bureau Kroner architecten
Bureau Kroner architecten
KUBUS | Specialist in BIM-software
SAPA
Reynaers Aluminium Nederland
Jansen
SAB-profiel bv
Aliplast Aluminium Systems
Hagemeister GmbH & Co. KG
ALUCOBOND®
Tarkett BV
Wicona
Kawneer
Grohe Nederland B.V.
Malaysian Timber Council
OCS | Office Cabling Systems
Swisspearl Nederland
Forster Nederland N.V.
VELUX Commercial
Sempergreen
EeStairs | Design trappen - Balustrade - Ontwerp en constructie
Aluprof Nederland BV
Intal BV
Cosentino The Netherlands B.V.
QbiQ Wall Systems
Forbo Flooring
Schüco International KG
AGC Nederland Holding B.V.
Cedral
Sto Isoned bv
Triflex bv
Gorter Luiken BV
Foreco Houtproducten
Wienerberger B.V.
Knauf Insulation
Zoontjens
DUCO Ventilation & Sun Control
IsoBouw Systems bv
Mview+
Rockfon (ROCKWOOL B.V.)
Gira Nederland B.V.
GEZE Benelux  B.V.
Renson
Metaglas Groep
ABB | Busch-Jaeger
Jung | Hateha B.V.
Knauf Ceiling Solutions B.V.
Saint-Gobain Building Glass Benelux
objectflor
Boon Edam Nederland B.V.
Forbo Eurocol Nederland B.V.
EQUITONE gevelpanelen
Plastica Groep
Holonite B.V.
FALK®
Serge Ferrari
Alsecco
Tata Steel Colorcoat®
© 2002 - 2023 Architectenweb BV / Voorwaarden / Privacy / Disclaimer / Sitemap
Annuleren
OK
Sluiten
Doorgaan
Inloggen
Maak een gratis persoonlijk account aan