Copyright: REOS
Copyright: REOS
Copyright: REOS
Copyright: REOS
Copyright: REOS
Copyright: REOS

Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven willen gezamenlijk concurrentie aan met Parijs en Londen

24 november, 5:56
Overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke partners hebben donderdag hun handtekeningen gezet onder het eerste uitvoeringsprogramma dat de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven ruimtelijk-economisch zodanig moet versterken dat de agglomeratie een geduchte concurrent wordt voor Parijs en Londen.

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven maken dat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrerende en welvarende landen staat, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. Om internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen is het belangrijk dat deze regio’s nog beter met elkaar in verbinding staan en zich als één stedelijk netwerk gaan positioneren.

Om dit te bereiken gaan verschillende bestuurlijke aanjagers nu plannen uitwerken op gebieden als bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en aantrekken van toptalent. Met overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners.

Dat is donderdag besloten in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS), onder leiding van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wethouder Van der Burg van Amsterdam

Aanjagers
Door het beter verbinden van toplocaties als campussen, gemengde zakencentra, productielandschappen en aantrekkelijke woon-werkgebieden wil het ministerie meer buitenlandse investeringen en talent aantrekken. Aan de hand van het Uitvoeringsprogramma REOS worden daarvoor de komende tijd ideeën ontwikkeld.

Zo gaan onder andere de wethouder van Eindhoven Staf Depla en de burgemeester van Almere Franc Weerwind als ambassadeurs zich inzetten voor een betere digitale verbinding in de steden, kijken de wethouders van Utrecht en Eindhoven Paulus Jansen en Wilbert Seuren naar het ontwikkelen en transformeren van voormalige haven- en industriegebieden tot aantrekkelijke woon- en werkgebieden, gaat de gedeputeerde van Utrecht Pim van den Berg de toplocaties internationaal aanprijzen en komen de wethouders van Rotterdam en Den Haag Pex Langenberg en Saskia Bruines met een top 5 van kansen en problemen op het gebied van bereikbaarheid binnen en tussen de genoemde regio’s die opgepakt moeten worden voor het versterken van het vestigingsklimaat.

Versterking agglomeratiekracht
In de optiek van het ministerie van Binnenlandse Zaken zorgt het polycentrische karakter van het economisch kerngebied van Nederland voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, maar beperkt het de agglomeratiekracht in vergelijking met andere grote steden als Parijs en Londen.

Versterking van de agglomeratiekracht en complementariteit in dit economisch gebied is volgens het ministerie nodig om de internationale concurrentiekracht van Nederland verder te versterken. En wel op zo’n manier dat de kansen die ontstaan uit wereldwijde uitdagingen op het terrein van onder meer energie, klimaat, water en voedselvoorziening worden benut.

1e Uitvoeringsprogramma 2017-2018
Tegen deze achtergrond hebben bestuurders van het Rijk, vijf provincies, vijf steden en vier economic boards uit de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven in juni 2016 een intentieverklaring getekend voor de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Daarin erkennen Rijk en regio’s dat versterking van de internationale concurrentiekracht vraagt om versterking van een selectie van toplocaties (campussen, functiegemengde zakencentra, transformatiegebieden, productielandschappen) en van de verbindingen daartussen. Het 1e Uitvoeringsprogramma is de uitwerking van die bestuurlijke intentieverklaring.

“Uniek is de samenwerking tussen rijk, provincies, steden en economic boards op het schaalniveau van de Noordelijke Randstad, de Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven als geheel”, verklaart het ministerie. “Deze partijen hebben de ambitie om de kracht van onderlinge concurrentie én gezamenlijke partnerschappen te gaan verzilveren.”

De Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie richt zich op zes thema’s. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beschrijft die zelf als volgt:

1. Internationaal concurrerend portfolio van toplocaties

Binnen de stedelijke regio’s vindt concentratie van de agglomeratievoordelen plaats op toplocaties. Deze actie bepaalt op basis van de unieke kwaliteiten van de afzonderlijke toplocaties waar zij elkaar het beste aanvullen, waar de gezamenlijke economische potentie en complementariteit zit en welke marketingstrategie hier het beste bij past. Het resultaat is een afspraak over (a) een gezamenlijk internationaal concurrerend portfolio met toplocaties, (b) de wijze waarop het portfolio doorwerking krijgt en (c) de eventueel aanvullend benodigde inzet en middelen van partijen om de gezamenlijke ambities te realiseren.

2. Aanpak versnelling ontwikkeling binnenstedelijke transformatiegebieden
Een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat wordt steeds belangrijker voor de internationale concurrentiekracht. Er moeten grote aantallen woningen in de komende decennia worden toegevoegd in het economisch kerngebied. Het merendeel daarvan is gepland in binnenstedelijke gebieden. Deze actie resulteert in een aanbeveling hoe voormalige haven- en industriegebieden versneld kunnen worden ontwikkeld, welke investeringen hiervoor nodig zijn en welke belemmeringen moeten worden opgeheven.

3. Aantrekken van toptalent
Kennis wordt een steeds belangrijkere vestigingsfactor voor de internationale economie. Het aantrekken en behouden van toptalenten is een voorwaarde om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en voor het aantrekken van (internationaal opererende) bedrijven. Deze actie inventariseert de verschillende aanpakken voor het aantrekken van talent in alle stedelijke regio’s met het doel om succesvolle voorbeelden uit te wisselen en synergie en versnelling in deze aanpakken te realiseren.

4. Verduurzaming van productielandschappen
Enkele sectoren of onderdelen van onze productielandschappen zitten aan een kantelpunt van hun economische ontwikkelcurve. Meer toegevoegde waarde, meer energie-efficiëntie en meer innovatiekracht is gevraagd. Om de huidige sterke positie ook voor de toekomst te behouden is een versnelling van de transitie naar groenere, meer innovatieve en circulaire productielandschappen nodig. Deze actie voorziet eerst in een overzicht van alle lopende trajecten en acties van alle partijen. Op basis daarvan wordt een aanbeveling opgesteld voor aanscherping van bestaande uitvoeringsprogramma’s en/of voor aanvullende acties die nodig zijn.

5. Versterken connectiviteit van toplocaties vanuit economisch perspectief
REOS streeft naar versterking van de inbedding van de toplocaties in de internationale en stadsregionale netwerken. Om de netwerkkracht van de REOS regio’s te versterken en het regionale ‘Daily Urban System’ optimaal te laten functioneren zijn goede multimodale netwerken nodig. Deze actie beoogt een aanbeveling over de belangrijkste kansen en knelpunten voor bereikbaarheid op basis van een ruimtelijk-economische benadering, die kan landen in de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s.

6. Ruim baan voor digitale infrastructuur
Een adequate digitale infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor internationale concurrentiekracht. Zonder digitale infrastructuur geen kennisuitwisseling, geen dataverkeer (bijvoorbeeld gezondheidszorg), geen smart mobility, geen innovaties etc. De uitdaging begint met het uitstekend verbinden van de toplocaties in het REOS-netwerk. Deze actie resulteert in (a) een routekaart tot doorontwikkeling van de digitalisering in de grote stedelijke agglomeraties met aanvullend een aanbeveling aan Smart City, (b) een miniconferentie rond de vestigingseisen van datacenters met aanvullend een aanbeveling aan het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency), en (c) een onderzoek naar maatregelen die de uitrol van 5G nog verder kunnen versnellen. 

Andere nieuwsberichten

Video: Rem Koolhaas en andere betrokkenen over totstandkoming Stedelijk BASE
Gisteren, 15:33
Woongebouw ‘Het Hof’ opgeleverd in Den Bosch
Gisteren, 12:55
Video: trailer Ibsen Huis
Gisteren, 12:47
AMO en Stedelijk Museum creëren een ‘Stedelijk weefsel’
Gisteren, 12:31

FARO architecten breidt directie uit
Gisteren, 12:14
OM eist 3,5 jaar cel voor ex-baas Laurentius
Gisteren, 09:41
Hoekse Lijn kost wellicht 90 miljoen meer
14 december, 12:36
Consortium tekent contract Blankenburgtunnel
14 december, 11:29
'Plafond in zicht bij toename zzp'ers bouw'
14 december, 9:24
DSW-stoel Eames niet auteursrechtelijk beschermd in Nederland
13 december, 12:27
AGROB BUCHTAL GmbH
Reynaers B.V.
ODS Jansen
Hagemeister GmbH & Co. KG
ALUCOBOND®
SLV Nederland
Caparol
Tarkett Nederland
TRILUX - Simplify Your Light
Kawneer (voorheen Alcoa)
Verosol Nederland B.V.
Q-railing
Pittsburgh Corning Nederland B.V. (FOAMGLAS)
OCS | Office Cabling Systems
Forster
Performance in Lighting
Sempergreen
Cladding Point B.V.
EeStairs | trappen en balustrades
Arpa Nederland BV
Aluprof Nederland
Intal BV
Forbo Flooring
AGC Glass Nederland B.V.
KONE Liften en Roltrappen, Gevelliftinstallaties en Deursystemen
Sto Isoned bv
Triflex BV
OJMAR, S.A.
Foreco Dalfsen
Wienerberger B.V.
Ruys Vloeren B.V.
Duco Ventilation & Sun Control
ROCKWOOL B.V.
Häfele Nederland
ROCKFON / ROCKWOOL B.V.
Baars & Bloemhoff
Trespa International BV
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Rockpanel
Renson
Metaglas B.V.
Hi-Con | Bruil prefab
MOSO International BV
VELUX Nederland B.V.
Jung | Hateha B.V.
Van Besouw Tapijt
Grijsen Park & Straatdesign
Sika Nederland B.V.
ASSA ABLOY Entrance Systems
Kingspan Unidek B.V.
Saint-Gobain Glass Nederland
Faay Vianen B.V.
Boon Edam Nederland B.V.
Hunter Douglas Architectural Nederland
Optigroen Dak-en Gevelbegroeiing
Derako International B.V.
EQUITONE gevelpanelen
Desso
Tektoniek
Bolon - Brandt Design Flooring
Holonite B.V.
Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
Gerflor Benelux
OWA Benelux BV
Tata Steel IJmuiden BV
Annuleren
OK
Sluiten
Doorgaan
Inloggen
Maak een gratis persoonlijk account aan
Website Security Test