Gebruiksvoorwaarden - Architectenweb B.V.


Deze gebruiksvoorwaarden (de voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website Architectenweb.nl (de website) en alle subdomeinen. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De website Architectenweb is hét platform voor architecten in Nederland. Er is geen ander platform dat zo intensief gebruikt wordt door Nederlandse architecten als Architectenweb. (De dienst).

Wij mogen altijd de voorwaarden veranderen. Omdat je de website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de voorwaarden van toepassing zal zijn.


Artikel 1 - Algemeen 1. De voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de website gebruikt.
 2. Wij zullen de voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De voorwaarden zijn ook beschikbaar op Architectenweb.nl.
 3. Als een deel van de voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.


Artikel 2 - Gebruiksregels van de website 1. Je mag de website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Je mag het volgende niet via de website verspreiden:
  • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • Ongevraagde reclame (spam);
  • Foute of misleidende informatie;
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de website is bedoeld.
 6. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de website misbruikt, kun je een bericht sturen naar .


Artikel 3 - Het platformDe missie van Architectenweb is om via kennisuitwisseling het ruimtelijk ontwerp in Nederland te stimuleren. Via ons platform kun je met andere gebruikers in contact komen. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt. Als jij en een andere gebruiker een conflict krijgen, moeten jullie dat conflict zelf oplossen.


Artikel 4 - Beschikbaarheid van de website 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de website beschikbaar is.
 2. Wij garanderen niet dat website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de website niet of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de website.


Artikel 5 - Gebruikersaccount 1. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen. Je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 2. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.


Artikel 6 - Prijzen 1. Het aanmaken van een gebruikersaccount is gratis.
 2. Als je moet betalen voor een onderdeel van de dienst, zullen we dit duidelijk op de website vermelden.


Artikel 7 - UitsluitingWij behouden ons het recht voor om je (deels) van de dienst uit te sluiten of toegang tot de website te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of je account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de dienst door:
 • Jouw account te verwijderen;
 • Onderdelen van de dienst voor je te blokkeren.


Artikel 8 - GeheimhoudingWij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de dienst.


Artikel 9 - AansprakelijkheidWij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. Directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
 2. Directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
 3. Schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website, om redenen die buiten onze macht liggen.


Artikel 10 - VrijwaringDoor de website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.


Artikel 11 - Intellectueel eigendom 1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
  • niet-exclusief;
  • kosten- en rechtenvrij;
  • overdraagbaar;
  • wereldwijd.
 2. Door de website te gebruiken, verklaar je dat:
  • je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de website; of
  • je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
 3. Je mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming de inhoud van de website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.


Artikel 12 - GeschillenAls er een geschil ontstaat tussen jou en ons, dan is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

KUBUS | Specialist in BIM-software
SAPA
Reynaers Aluminium Nederland
Jansen
SAB-profiel bv
Aliplast Aluminium Systems
Mosa.
Hagemeister GmbH & Co. KG
ALUCOBOND®
Tarkett BV
Wicona
Kawneer
Grohe Nederland B.V.
Malaysian Timber Council
OCS | Office Cabling Systems
Forster
VELUX Commercial
Sempergreen
EeStairs | Design trappen - Balustrade - Ontwerp en constructie
Aluprof Nederland BV
Intal BV
Cosentino The Netherlands B.V.
QbiQ Wall Systems
Forbo Flooring
Schüco International KG
AGC Nederland Holding B.V.
Cedral
Sto Isoned bv
Triflex bv
Gorter Luiken BV
Foreco Houtproducten
Wienerberger B.V.
Knauf Insulation
Zoontjens
DUCO Ventilation & Sun Control
IsoBouw Systems bv
YVI Application Family
Mview+
Rockfon (ROCKWOOL B.V.)
Gira Nederland B.V.
GEZE Benelux B.V.
Renson
Metaglas Groep
ABB | Busch-Jaeger
VELUX Nederland B.V.
Jung | Hateha B.V.
Knauf Ceiling Solutions B.V.
Saint-Gobain Building Glass Benelux
objectflor
Boon Edam Nederland B.V.
Forbo Eurocol Nederland B.V.
EQUITONE gevelpanelen
Plastica Groep
Holonite B.V.
FALK® Bouwsystemen
Serge Ferrari
Alsecco
Tata Steel Colorcoat®
© 2002 - 2023 Architectenweb BV / Voorwaarden / Privacy / Disclaimer / Sitemap
Annuleren
OK
Sluiten
Doorgaan
Inloggen
Maak een gratis persoonlijk account aan