Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot de Marne
Copyright: Flux landscape architecture
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Salland
Copyright: NOHNIK architecture and landscapes
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot
Pilot Krimpenerwaard
Copyright: van Paridon x de Groot

CRa presenteert resultaten pilots duurzame landbouw

24 juli, 12:30
Het College van Rijksadviseurs (CRa) heeft drie pilots uitgevoerd om te onderzoeken hoe een transitie van landbouw vorm kan krijgen. In de regio’s de Marne (provincie Groningen), Salland (Overijssel) en de Krimpenerwaard (Zuid-Holland) hebben verschillende partijen onderzocht hoe vormen van landbouw gecreëerd kunnen worden die boeren bestaanszekerheid verschaft in een aantrekkelijk en gezond landschap.

Het College van Rijkadviseurs heeft in 2018 Panorama Nederland gepresenteerd, waarin we pleiten voor een New Deal tussen boer en maatschappij. Naast een eerlijker inkomen voor de boer heeft de New Deal als opbrengst schoon water en schone lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk en toegankelijk landschap.

Om uit te vinden hoe zo’n New Deal er in verschillende regio’s concreet uit zou kunnen zien, zijn drie regio’s met andere landschapstypen uitgekozen voor de pilot: klei (de Marne), zand (Salland) en veen (Krimpenerwaard). Het CRA heeft de pilots uitgevoerd met onder meer boeren, andere lokale partijen, drie landschapsbureaus, het Louis Bolkinstituut en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Samenvatting pilot de Marne:
In de noordelijke kleischil, grenzend aan de Waddenzee en het Lauwersmeer, ligt de regio De Marne. De vruchtbare zeeklei in combinatie met het milde klimaat maken van De Marne één van de beste landbouwgebieden ter wereld. De afgelopen decennia heeft het gebied zich echter steeds meer gespecialiseerd in een beperkt aantal gewassen. De intensieve landbouw van vandaag de dag leidt tot opgaves op het gebied van bodemkwaliteit, gesloten kringlopen, biodiversiteit, waterkwaliteit en waterkwantiteit.

De pilot bevat een perspectief voor 2050 waarin landbouw en landschap stevig met elkaar verweven zijn. De Marne kent een robuuste ecologische dooradering met akkerranden, verbrede maren en ecologisch beheerde dijken. De duurzaam beheerde bodem vormt de basis voor een minimaal gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. De akkerbouwer en melkveehouder wisselen grondstoffen, producten en diensten uit. Het perspectief vraagt echter om een grote omslag ten opzichte van de huidige bedrijfsvoering. De pilot bevat ook een aantal concrete stappen en adviezen naar de overheid.

Flux landscape architecture was als landschapsbureau betrokken bij de pilot

Samenvatting pilot Salland
Salland – gelegen in Overijssel - kent een grote landschappelijke diversiteit; de IJssel en haar uiterwaarden, oeverwallen, marken, enken, jonge ontginningen, dekzandruggen en de weteringen die door het gebied lopen. Deze diversiteit staat echter onder druk. Het systeem van voedselproductie stuurt aan op efficiëntie van productie, met kleine marges en met een voortschrijdende schaalvergroting tot gevolg. Tegelijk staan het landschap en de landbouw onder druk door een scala aan maatschappelijke opgaven: de stikstofproblematiek, afname van biodiversiteit, klimaatadaptatie en –mitigatie en wateropgaven.

Het perspectief voor 2050 toont hoe in Salland een nieuwe balans gerealiseerd kan worden tussen landschap, schaalgrootte en agrarisch landgebruik. Vernieuwende agrarische bedrijfsmodellen ondersteunen de landschappelijke diversiteit en waarden. Het landschap, de bodem en (natuurlijke) waterhuishouding vormen het vertrekpunt voor de landbouw en scheppen de randvoorwaarden. Dorps- en stadsranden worden beter verweven met het landelijk gebied en in de lagere, nattere delen langs de weteringen en in kwelzones ontstaat een zelfregulerend watersysteem waar natte natuur gecombineerd wordt met landbouw.

NOHNIK architecture and landscapes was als landschapsbureau betrokken bij de pilot

Samenvatting pilot Krimpenerwaard
Het veenweidegebied in de Krimpenerwaard behoort tot een van de meest waardevolle en kenmerkende landschappen van ons land. De opgaven waar de landbouwsector als geheel voor staat, zoals verduurzamen en de reductie van stikstof, komen in de Krimpenerwaard samen met specifieke gebiedsopgaven zoals het tegengaan van CO2 emissies en bodemdaling in het veen en de zorg voor weidevogels en biodiversiteit.

De zoektocht in de pilot was om een vorm te vinden van landschapsinclusieve melkveehouderij met minimale bodemdaling en het zo ver mogelijk halen van maatschappelijke opgaven. Er wordt vandaag de dag al met relatief hoge peilen geboerd in de Krimpenerwaard, op die kennis en kunde kan worden voortgebouwd. Melkveehouderij blijft de drager in het gebied. Een slimme landschappelijke zonering van de polder, met huiskavels, veldkavels en natuurkavels, ondersteunt de ontwikkeling van kringloopbedrijven. Het karakteristieke veenweidenlandschap wordt ook in 2050 door de boeren beheerd.

van Paridon x de Groot was als landschapsbureau betrokken bij de pilot

Andere nieuwsberichten

MeesVisser ontwerpt transparant bedrijfsgebouw in Amsterdam

Vandaag, 12:01

Slangen+Koenis ontwerpt twee meerlaagse sportcomplexen voor Leiden

6 augustus, 6:19

Groningen met Groenplan genomineerd voor Innovatiehoofdstad Europa

6 augustus, 5:01

Kristallijne toren speelt met reflectie en transparantie

6 augustus, 1:02

Populaties trekkende zoetwatervissen in vijftig jaar met driekwart geslonken

Vandaag, 10:57

WoonPlaza Amsterdam voorlopig dicht vanwege bouwkundige gebreken

Vandaag, 10:43

Koopwoning steeds onbetaalbaarder voor modaal inkomen

6 augustus, 9:47

Beperkte stijging huurprijzen vrije sector in dynamische huurmarkt

5 augustus, 10:48

Coronacrisis leidt tot verschuiving in kantorenmarkt

4 augustus, 11:07

Genova San Giorgio-brug officieel geopend

4 augustus, 10:28
Ronnie WeessiesRedacteur
Reynaers B.V.
Jansenbyods
Hagemeister GmbH & Co. KG
ALUCOBOND®
Tarkett BV
Wicona
Kawneer
Pittsburgh Corning Nederland B.V. (FOAMGLAS)
OCS | Office Cabling Systems
Forster
Balink Glas & Aluminium BV
Sempergreen
Aluprof Nederland BV
Intal BV
QbiQ Wall Systems
Forbo Flooring
iGuzzini
AGC Nederland Holding B.V.
Cedral
Sto Isoned bv
Triflex bv
Gorter Luiken B.V.
Foreco Dalfsen
Wienerberger B.V.
AluK Aluminium b.v.
Zoontjens
Duco Ventilation & Sun Control
IsoBouw Systems bv
ROCKWOOL B.V.
Van Bruchem Staircases
Rockfon (ROCKWOOL B.V.)
Gira Nederlands B.V.
Rockpanel
GEZE Benelux  B.V.
Renson
Metaglas
VELUX Nederland B.V.
Jung | Hateha B.V.
Saint-Gobain Building Glass Benelux
objectflor
Boon Edam Nederland B.V.
Forbo Eurocol Nederland B.V.
EQUITONE gevelpanelen
Plastica Groep
Holonite B.V.
OWA Benelux BV
FALK Bouwsystemen
Serge Ferrari
Alsecco
Tata Steel's Colorcoat®
Mobelli Soft Seating- True Design
Annuleren
OK
Sluiten
Doorgaan
Inloggen
Maak een gratis persoonlijk account aan