CRa pleit voor een minister van Ruimte

24 november 2020
Deze nieuwe bewindspersoon moet een volwaardig ministerie leiden, dat de verschillende ruimtelijke opgaven integraal kan aanpakken.