Eo Wijers Prijs 2019-2020 voor plan De Eeuwige Bron

28 september 2020
Het winnende plan van H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen en Savelkous en Vitens behelst een voorstel voor een nieuw watersysteem voor de Twentse zandgronden.