CRa pleit bij kabinet voor 'New Deal' tussen boer en maatschappij

10 september 2020
Er moet worden toegewerkt naar ‘landschapsinclusieve’ landbouw waarbij boeren een eerlijk inkomen ontvangen voor het produceren van gezond voedsel en het waarborgen van een aantrekkelijk, toegankelijk, biodivers landschap.