Duurzame 'Boerderij van de Toekomst' van start

23 juni 2020
De nieuwste technologie wordt daar ingezet om de zogeheten kringlooplandbouw verder te helpen.