APTO en H-Hospitality schetsen concept ‘hotel reboot’

11 mei 2020
De coronacrisis leidt ertoe dat we tal van processen en ruimten gaan herzien. APTO architects en H-Hospitality verzamelden ideeën voor een ‘hotel reboot’.