Veilig terug naar school met concept Tussenruimte van Studio Morgen

30 april 2020
Studio Morgen heeft een concept ontwikkeld met meubelelementen voor restruimten in schoolgebouwen, als mogelijke oplossing voor ‘anderhalvemeteronderwijs’.