AAS Groningen B.V.

AAS Groningen  is een breed werkzaam bureau, gevestigd in Groningen.
Sinds de oprichting in 1987 heeft AAS een rijk en breed oeuvre opgebouwd, variërend van gebiedsontwikkeling, stedenbouwkundige en landschappelijke plangebieden, complexe utilitaire accommodaties tot interieurontwerp en woningbouw. De kwaliteit van het oeuvre wordt in belangrijke mate bepaald door de grote zorg en aandacht die, ongeacht schaal of omvang, aan een project wordt besteed.

Het Atelier
Architectuur, stedenbouwkundig en landschappelijk onderzoek en bouwtechniek zijn als samenhangend geheel ondergebracht binnen het Atelier. Door de uitwisseling van ideeën, kennis en ervaring met collega's stimuleren wij inhoudelijke vernieuwing en de voortdurende ontwikkeling van ons vakmanschap.
De nieuwe economieën vragen om nieuwe verbindingen. Verbindingen tussen mensen, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze nieuwe verbindingen kunnen zowel zakelijke als culturele aspecten bevatten. Altijd is er sprake van kennisoverdracht, of dit nu om praktische feitelijke informatie gaat of om nieuwe kennis en diensten, kortom een geïntegreerde aanpak.
Noodzakelijke competenties worden zo veel mogelijk op project-/vraag basis ingekocht.
Deze bundeling van kennis en ervaring op de verschillende gebieden binnen het atelier bieden een belangrijke meerwaarde voor het resultaat.
Alle opdrachten worden nadrukkelijk in teamverband aangepakt. De teams worden heel specifiek en integraal samengesteld. Bij ieder ontwerpteam is de regie in handen van één senior adviseur.
Door te werken vanuit zelfstandige groepen verbinden wij de kracht van de persoonlijke benadering met de kracht van een groot bureau.
De verschillende specialismen: architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ontwerpers, projectleiders, tekenaars en maquettebouwers werken hand in hand bij de totstandkoming, visualisatie en uitwerking van het ontwerp. Zowel de ambachtelijke-, als ook state of the art CAD- en visualisatietechnieken zijn hierbij onmisbare hulpmiddelen. Middels het BIM (Bouw Informatie Model) is het bureau in staat dit programma als strategisch instrument in te zetten voor het integrale proces. Procescommunicatie is het sleutelbegrip van BIM.

Stedenbouw en landschap
De gebouwde omgeving is van grote invloed op het welzijn van mensen, zowel materieel als immaterieel. AAS is zich hier terdege van bewust. Het vormt dé drijfveer om bij ieder project te streven naar het maximale, naar een absolute meerwaarde in vorm, gebruik en ruimtelijke beleving.
AAS is ervan overtuigd dat geen enkel project losgezien kan worden van de context waarin het wordt gerealiseerd. Het is dan ook niet voor niets dat AAS geregeld benaderd wordt voor gebiedsontwikkelingen die reeds bij aanvang een zorgvuldige en creatieve stedenbouwkundige of landschappelijke inpassing vereisen.

Architectuur
Innovatie, esthetiek, detaillering, materiaalgebruik en duurzaamheid staan bij AAS hoog in het vaandel. Toch staat de uiteindelijke vorm nooit op zichzelf. Deze krijgt pas waarde bij een directe en vanzelfsprekende relatie met het programma, de functie en de omliggende context. Voor ons begint een goed gebouw met een goed concept; een intelligente beantwoording van de opgave waarin ieder onderdeel perfect op elkaar is afgestemd. De zoektocht naar dit ultieme evenwicht maakt het bedrijven van het vak tot een grote uitdaging.

AAS heeft daarom bewust gekozen voor het werken in multidisciplinaire teams. Het stelt ons in staat om in vrijwel alle fasen van het ontwerp- en bouwproces, met ultrakorte lijnen de hoogste kwaliteit te garanderen. Dezelfde open en professionele, integrale benaderingswijze passen we ook toe in onze externe communicatie. Zo draagt een nauwe samenwerking binnen het multidisciplinaire team, met opdrachtgevers, gebruikers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, constructeurs, installatieadviseurs, bouwfysische adviseurs, kostenadviseurs en marketing, zorg voor een optimale vertaling van de ontwerpopgave.

Duurzaamheid
Duurzaamheid beheer en een hoogwaardige uitstraling zijn kernbegrippen voor AAS bij gebiedsontwikkeling. Van groot belang is hierbij het behoud van de toekomstwaarde. Een energievoorziening, die anticipeert op huidige en toekomstige technieken en ontwikkelingen, draagt bij aan een hoogwaardige en duurzame kwaliteit over een lange periode. Met een energievisie wordt richting gegeven aan het uit te voeren beleid. Een belangrijke rol binnen het ontwikkelen van een energievisie is de integrale kennisoverdracht van de betrokken partijen. De uitvoering van een energievisie houdt in: het doorlopen van een aantal stappen, waarmee de kansen op het gebied van duurzame energie verduidelijkt worden. En waarmee een helder beeld ontstaat van de te nemen besluiten om de visie tot realisatie te brengen, afgestemd op de gestelde ambities.
Daarnaast kunnen de kernbegrippen duurzaamheid en hoogwaardige uitstraling worden vertaald middels een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan.
Een duurzaam gebouw kenmerkt zich door een blijvende waarde voor (toekomstige) bewoners, gebruikers en beheerders. Deze zienswijze vormt samen met de energievisie een belangrijke basis voor het streven van AAS naar duurzame kwaliteit. Het is dan ook niet voor niets dat onze 'architectuurgrammatica' de rationele toepassing van kwalitatief hoogwaardige en onderhoudsarme materialen omvat.
Door in een vroegtijdig stadium innovatief materiaalonderzoek te plegen in samenwerking met de fabrikant en de leverancier biedt dit de mogelijkheid tot een optimale integratie van het product en het detail in het ontwerp. Deze werkwijze resulteert in een verregaande beperking van het onderhoud en de milieubelasting.

Bouwfysica
De eisen en verwachtingen, wat betreft comfort en energiehuishouding, zijn de laatste decennia ingrijpend gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de houding ten opzichte van het milieu. De bouwfysica heeft hierdoor een centrale positie gekregen in het ontwerpproces. Een goed binnenklimaat begint bij een hoogwaardig bouwkundig ontwerp. De bouwfysische advisering betreft alle hiermee samenhangende aspecten. AAS streeft daarbij actief naar doeltreffende, vaak innovatieve installatietechnische en bouwfysische oplossingen
Door de samenwerking in een vroegtijdig stadium met gespecialiseerde adviseurs in de bouwfysica beschikt AAS over een brede kennis van de gevolgen van ontwerpkeuzes voor het binnenklimaat, zoals ventilatie, daglichttoetreding, geluidwering, thermische en hygrische detaillering.

Medewerkers
Talent, kennis en ervaring zijn voor onze atelierwerkwijze van doorslaggevend belang. AAS stelt dan ook hoge eisen aan haar medewerkers. De medewerkers van onze verschillende disciplines werken nauw samen: ze inspireren en bekritiseren elkaar om een zo goed mogelijk evenwicht in alle facetten van het ontwerp te verkrijgen.
Alle medewerkers worden op basis van hun functie profiel geschoold. Permanente beroepsontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van het beroep. Cursussen, excursies, workshops en actieve ervaringsuitwisseling dragen bij aan een continue ontwikkeling van de individuele medewerkers en van de organisatie als geheel.
Groei in de breedte zien wij niet als een zelfstandig doel. Het is een gevolg van een toenemende vraag naar onze prestaties in de markt.

Budgetbewaking
De kwaliteit van een gebouw is vaak slechts ten dele afhankelijk van de totale kostprijs. Veel belangrijker is waar en hoe doelmatig de beschikbare middelen worden besteed. Opererend vanuit deze visie heeft AAS bij talrijke projecten bewezen in staat te zijn om binnen beperkte financiële kaders kwalitatief hoogwaardige gebouwen te kunnen realiseren. Op grond van deze ervaring nemen wij bij ieder nieuw project nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid voor het realiseren van het programma en het architectonisch ambitieniveau. Middels het BIM-model kan de uitwisseling binnen een programma optimaal worden gekoppeld aan de andere disciplines. Dit stelt ons in staat om te komen tot een optimale afstemming tussen ontwerp en het budget.
Het ideale model begint bij de opdrachtgever en zijn locatie. Het team maakt een driedimensionale definitie van de plek en plaatst daar met de computer zijn ontwerp in. Door de integrale benadering doen de constructeur en adviseurs van meet af aan mee en voegen hun ontwerpgegevens toe. Het BIM-model stelt ons in staat om in een vroeg stadium de calculatie in te voeren in het model. Na de aanbesteding koppelen de aannemer, de installateur en de andere leveranciers hun computergegevens aan het 3D-model. De faalkosten kunnen hiermee tot een minimum worden beperkt.

Klantvriendelijkheid
Voorop staat de optimale kwaliteit en een zo perfect mogelijke relatie tussen programma en ontwerp. Binnen dit kader is een goede, open dialoog met de opdrachtgever essentieel. De gebouwde omgeving gaat namelijk om zo veel meer dan bouwen alleen. Evenzeer gaat het om meedenken en enthousiasmeren, het ontdekken van nieuwe kansen en de mogelijkheden. Het stimuleren en het zo scherp mogelijk binnen alle disciplines afstemmen van de opgave. Alleen zo kan echt maatwerk geleverd worden.
Wij voelen ons dan ook persoonlijk betrokken bij de mensen en de organisaties met wie wij samenwerken. Gezamenlijk creëren wij de maatschappelijke en de culturele betekenis van ons werk.
Stel jezelf kort voor! Dan weet het betreffende bedrijf wie hun brochure gedownload heeft.
Wil je niet bij elke download jouw gegevens in hoeven voeren?
Klik dan hier om in te loggen. Heb je nog geen account? Maak dan hier een gratis account aan.
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Downloaden
Wanneer je brochures downloadt op Architectenweb.nl worden relevante gegevens van jou – zoals jouw naam en e-mailadres – met het betreffende bedrijf gedeeld. Meer hierover lees je in ons privacybeleid.
Wanneer je brochures downloadt op Architectenweb.nl worden relevante gegevens van jou – zoals jouw naam en e-mailadres – met het betreffende bedrijf gedeeld. Meer hierover lees je in ons privacybeleid.

Neem contact op met AAS Groningen B.V.

Je bent momenteel niet ingelogd. Hierdoor is het alleen mogelijk om meer informatie per e-mail op te vragen. Wil je liever gebeld worden of documentatie per post ontvangen? Klik dan hier om in te loggen.
Heb je nog geen account? Maak dan hier een gratis account aan.
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Opmerkingen
Bij iedere aanvraag worden relevante gegevens van jou gedeeld met het betreffende bedrijf. Meer hierover lees je in ons privacybeleid.
Ja, denk met me mee rond de
materialisering van mijn project
KUBUS | Specialist in BIM-software
SAPA
Reynaers Aluminium Nederland
Jansen
SAB-profiel bv
Aliplast Aluminium Systems
Mosa.
Hagemeister GmbH & Co. KG
ALUCOBOND®
Tarkett BV
Wicona
Kawneer
Grohe Nederland B.V.
Malaysian Timber Council
OCS | Office Cabling Systems
Forster
VELUX Commercial
Sempergreen
Aluprof Nederland BV
Intal BV
Cosentino The Netherlands B.V.
QbiQ Wall Systems
Forbo Flooring
Schüco International KG
AGC Nederland Holding B.V.
Cedral
Sto Isoned bv
Triflex bv
Gorter Luiken BV
Foreco Houtproducten
Wienerberger B.V.
Zoontjens
DUCO Ventilation & Sun Control
IsoBouw Systems bv
ROCKWOOL B.V.
Master Builders Solutions Nederland B.V.
YVI Application Family
Mview+
Rockfon (ROCKWOOL B.V.)
Gira Nederland B.V.
Rockpanel
GEZE Benelux  B.V.
Renson
Metaglas Groep
ABB | Busch-Jaeger
VELUX Nederland B.V.
Jung | Hateha B.V.
Knauf Ceiling Solutions B.V.
Mobilane
Saint-Gobain Building Glass Benelux
objectflor
Boon Edam Nederland B.V.
Forbo Eurocol Nederland B.V.
EQUITONE gevelpanelen
Plastica Groep
Holonite B.V.
ISMT B.V.
OWA Benelux BV
FALK® Bouwsystemen
Serge Ferrari
Alsecco
Tata Steel Colorcoat®
Annuleren
OK
Sluiten
Doorgaan
Inloggen
Maak een gratis persoonlijk account aan